• youtube
  • facebook

Trà Vinh: Thanh niên Khmer tích cực bảo tồn nghệ thuật múa truyền thống

Bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống luôn được các ngành chức năng, bà con Khmer quan tâm, trong đó có sự tham gia tích cực của giới trẻ.

Ngoài việc tham gia các đội văn nghệ do các đơn vị, nhà chùa tổ chức, nhiều thanh niên Khmer ở Trà Vinh còn tự đứng ra tổ chức hướng dẫn múa truyền thống.

Ghi nhận tại buổi học múa Rô băm của nhóm thanh niên Khmer ở phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, thay vì dành thời gian cho việc giải trí khác, anh Thạch Huỳnh Tấn Sô Phe và những thanh niên đều đặn đến học múa dân gian.

Cũng với mong muốn tiếp nối nghệ thuật múa truyền thống, em Thạch Thị Trinh tham gia đội văn nghệ truyền thống chùa Xoài Xiêm Cũ. Sau hơn 2 tháng tham gia tập luyện, nữ sinh tiểu học này đã biết gần 10 điệu múa truyền thống dân tộc.

Hiện nay, chùa Xoài Xiêm Cũ có trên 100 thanh thiếu niên tham gia sinh hoạt trong Đội văn nghệ truyền thống và Đội múa Yak-rom. Sự quan tâm và tham gia của nhiều người trẻ trong các đội văn nghệ ở xóm ấp, ở các chùa, đã góp phần tích cực trong việc bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống Khmer.

create

Ban Thời sự / vtv.vn