• youtube
  • facebook

THÔNG BÁO: Lịch cắt điện tỉnh Hà Nam ngày 1/4/2019 đến ngày 6/4/2019

Công ty Điện lực tỉnh Hà Nam thông báo cắt điện để sửa chữa ngày 1/4/2019 đến ngày 6/4/2019

1. Thành phố Phủ Lý

2. Huyện Kim Bảng

create

PV (pchanam.npc.com.vn) / Tin nhanh Online