• youtube
  • facebook

Hà Nam: Hơn 108 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19

Đến thời điểm này, Hà Nam đã cơ bản chi trả xong hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cho 4 nhóm đối tượng: Người có công với cách mạng, người nghèo, cận nghèo và bảo trợ xã hội với tổng số tiền hơn 108 tỷ đồng.

Việc giám sát chi trả tiền hỗ trợ được các địa phương thực hiện chặt chẽ, bài bản, trách nhiệm và công tâm

Đây là kết quả được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo tại buổi làm việc chiều ngày 21/5 với đoàn kiểm tra, giám sát  việc triển khai thực hiện gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

Toàn tỉnh Hà Nam có 18.955 người có công với cách mạng; 37.947 người thuộc đối tượng Bảo trợ xã hội; 6.562 người thuộc hộ nghèo; 23.909 người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ với tổng số tiền gần 110 tỷ đồng.

Tính đến ngày 19/5, Hà Nam đã chi trả được trên 90% hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng Người có công, người nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, số còn lại đang tiếp tục thực hiện chi trả với số tiền gần 710 triệu đồng.

Phủ Lý là địa phương thực hiện chi trả hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng muộn nhất so với các địa phương

Cùng với đó, các địa phương đã và đang thực hiện rà soát và thống kê được trên 30.000 lao động, 2.408 hộ kinh doanh, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được hưởng gói hỗ trợ này. Trong đó, 25.942 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; 1.435 người lao động bị mất việc làm nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; 2.322 hộ kinh doanh; 86 người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động; 3.186 lao động tạm hoãn việc thực hiện hợp đồng hoặc nghỉ việc không lương.

Như vậy, tổng số người được rà soát, thống kê, lập danh sách đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nam đến nay là gần 118.000 người, trên 2.400 hộ kinh doanh, doanh nghiệp.

Lý Nhân là địa phương thực hiện chi trả hỗ trợ sớm, nhanh gọn nhất cho 21.115 người thuộc các đối tượng Người có công, người nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội với tổng số tiền 26.730.750.000 đồng.

Sau khi nghe Sở LĐ – TB &XH báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ, đi khảo sát thực tế ở một số địa phương, đại diện đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả thực hiện Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đồng thời, đoàn yêu cầu Hà Nam tiếp tục đẩy nhanh tiến độ rà soát, thống kê, lập danh sách những nhóm đối tượng còn lại được hưởng hỗ trợ theo quy định. Trong quá trình triển khai, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kê khai minh bạch, tránh sai sót, trùng lặp đối tượng và trục lợi chính sách; tuyệt đối không để người dân gặp khó khăn do đại dịch phải chờ đợi hỗ trợ lâu.

create

Giang Nam / baohanam.com.vn

Nguồn: https://baohanam.com.vn/xa-hoi/lao-dong-viec-lam/hon-108-ty-dong-ho-tro-nguoi-dan-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19-23060.html