• youtube
  • facebook

Hà Nam: Hỗ trợ 50.000 con gà giống chuyển đổi vật nuôi sau dịch tả lợn châu Phi

Sáng 20/5, tại xã Trần Hưng Đạo (Lý Nhân) Sở NN & PTNT phối hợp với Tập đoàn Dabaco tổ chức bàn giao 50.000 con gà giống (giống gà ri lai) giúp chuyển đổi vật nuôi sau dịch tả lợn châu Phi. Đây là nguồn gà giống được Bộ NN & PTNT hỗ trợ qua Tập đoàn Dabaco.

Đại diện các hộ dân 3 xã thuộc huyện Lý Nhân nhận gà giống.

Theo chương trình lần này có tổng số 38 hộ của 3 xã thuộc huyện Lý Nhân được hỗ trợ gà giống, gồm: xã Trần Hưng Đạo được hỗ trợ 22.000 con, xã Nhân Mỹ 17.000 con và xã Hợp Lý 11.000 con. Số lượng hỗ trợ tối thiểu 1.000 con gia cầm giống/hộ, hộ nhiều nhất 4.000 con. 

Đối tượng được nhận gà giống hỗ trợ lần này là các hộ chăn nuôi lợn có lợn bị dịch tả châu Phi trống chuồng chưa có điều kiện tái đàn có nhu cầu sản xuất. Các hộ nhận con giống cam kết nuôi đến gà thương phẩm, từ đó đánh giá hiệu quả của quá trình chuyển đổi. Đồng thời, thực hiện cải tạo chuồng lợn sang nuôi gà trên nền đệm lót sinh học nhằm bảo vệ môi trường.

Đợt dịch tả lợn châu Phi toàn tỉnh phải tiêu hủy hơn 130 nghìn con lợn của trên 9.000 hộ chăn nuôi, hiện nhiều hộ còn để trống chuồng do không còn khả năng tái đàn. Việc hỗ trợ gà giống giúp người dân chuyển đổi vật nuôi khôi phục và ổn định sản xuất. Được biết, trước đó Tập đoàn Dabaco đã hỗ trợ 50.000 con gà ri lai giống cho 82  hộ ở xã Đồng Du (Bình Lục).

create

Mạnh Hùng / baohanam.com.vn

Nguồn: https://baohanam.com.vn/kinh-te/nong-nghiep/ho-tro-50-000-con-ga-giong-chuyen-doi-vat-nuoi-sau-dich-ta-lon-chau-phi-23031.html